Rezidence Křivoklátská

Lokalita: Praha 9 - Letňany
Předpokládaný termín dokončení: 2Q/2019


Historie projektu Rezidence Křivoklátská se začala psát již v roce 2009, kdy bylo na tento bytový projekt vydáno Územní rozhodnutí a následně doplněná studie byla postupně finalizována až do současné podoby tohoto moderního rezidentního projektu v oblíbené a žádané lokalitě.

Projekt realizujeme v Praze 9 – Letňanech v ulici Křivoklátská. Tato ulice je mezní ulicí jenž dělí nové Letňany na dvě pomyslné částii. Projekt bude vybudován v západní části této ulice, nedaleko od křížení s ulicí Tupolevova.

Architektonicky se jedná o bytový dům o 11 nadzemních podlažích s celkem 56 byty, 52 parkovacími stáními a 39 sklepy, jenž společně tvoří funkční, moderní a promyšlené bydlení v žádané lokalitě. Zadáním pro architekty bylo vytvořit kvalitní a dostupné bydlení. Dispozice bytů byly vytvořeny s ohledem na funkčnost a praktičnost v souladu se současnými moderními trendy bydlení a vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a požadavků našich klientů. Umístění budovy na vyvýšené hmotě suterénní části umožnilo také využít stropu suterénu nejen pro poloveřejný prostor společný pro všechny vlastníky jednotek v domě, ale také pro vytvoření několika bytů se soukromými předzahrádkami. Doplňková zeleň na společných prostorech v této části pak vytváří další příjemné místo, jenž opět zkvalitňuje bydlení a vytváří místo pro společné setkávání.

URL: http://rezidencekrivoklatska.cz
Developer / investor: CPI Property Group

Lokalita

Vizualizace / fotografie: